طرح شماره 3 سی کلاب      بدون جریمه و دیرکرد

– سقف دریافت اعتبار در مرحله اول 10 میلیون تومان

– کارمزد ماهیانه تقریبا 2 درصد

– اقساط از یک ماه تا 12 ماه به انتخاب شما

– نیاز به ضامن ندارد و هر فرد می تواند با چک طرح جدید یا سفته اعتبار دریافت کند

– در صورت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه و دیرکرد ندارد.

جهت استفاده از این طرح بر روی دریافت اعتبار کلیک کنید