لطفا موارد زیر را به صورت کامل مطالعه نمایید و یکی از طرح های دریافت اعتبار خرید اقساطی رو انتخاب کنید

کانال اعتباری بدون سود   

– با یک بار تشکیل پرونده تا 5 سال از کانال اعتباری خود استفاده نمایید.

– کارمزد کانال های اعتباری صفر می باشد.

– نیاز به ضامن ندارد و هر فرد می تواند با چک طرح جدید  اعتبار دریافت کند و چنانچه فرد چک ندارد ، می تواند چک از فرد دیگری معرفی نماید.

– در صورت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه و دیرکرد دارد.

-30 درصد مبلغ فاکتور به صورت پیش پرداخت می باشد.

جهت ثبت درخواست موارد فرم های زیر را کامل وارد نمایید، توجه داشته باشید عدم تکمیل موارد رسیدگی به پرونده شما را از صف خارج می کند.

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]